Mesleki Yeterlilik Kurumu MYK

0
Mesleki Yeterlilik Kurumu MYK

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Nedir, MYK Belgesi, MYK Sorgulama, Kanunu, yönetmeliği nelerdir gibi sorulara cevap vereceğiz.

Mesleki Yeterlilik Kurumunun temel görevi; eğitim ile istihdam arasında doğru ilişkinin kurulmasını sağlayan, bireylerin bilgi ve becerilerinin; güvenilir, şeffaf ve uluslararası kıyaslanabilir bir altyapı içinde değerlendirilmesine ve belgelendirilmesine imkân veren faaliyetler bütünü olan ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmektir. Bu doğrultuda Kurum, ulusal meslek standartları ve yeterlilikleri hazırlama, personel ölçme-değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütme ve Türkiye Yeterlilik Çerçevesini oluşturma ve uygulama görevlerini üstlenmiştir. MYK aynı zamanda ülkemizin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Koordinasyon Noktası ve Ulusal Europass Merkezi’dir. Kurum tüm bu görevlerini çözüm ve hizmet odaklı bir yaklaşımla ve ilgili taraflarla diyalog halinde yerine getirmektedir.

23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 5544 sayılı MYK Kanununda yapılan değişikliklerle MYK’nın kurumsal yapısı güçlendirilmiş çalışma haya¬tında MYK’ya çok önemli görevler veren düzenlemeler hayata geçirilmiştir.

Bu düzenlemeler MYK’yı görev ve sorumlulukları itibarıyla Türkiye’nin Yeterlilikler Kurumuna dönüştürmüştür.

Bu düzenlemeleri özetlersek; Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanlara MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma zorunluluğu getirilmiştir. İşgücünün mesleki yeterlilik sistemine dâhil olması sebebiyle kişilerin/bireylerin sınav ve belgelendirme masraflarının 2017 yılı sonuna kadar tamamı, 2018 ve 2019 yıllarında ise yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Ülkemizdeki tüm mesleki ve teknik eğitimin ulusal meslek standartlarına göre verilmesi yasal zorunluluk haline getirilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Nedir

Mesleki yeterlilik kurumu (MYK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak çalışan bir kuruluştur. Bu kurum özellikle meslek gruplarıyla ilgili alanlarda çalışmalarını devam ettirmektedir. Kurum öncelikle mesleki yeterliği olan kurum ve firmaları belirlemekle işe başlamaktadır. Bundan sonrasında ise bu belgeleri almak üzere buradan tercih yapanların tercihlerini alıp ilgili firmalara bildirmektedir. Bu firmalar sınavda başarı olan öğrencilerin isimlerini bu kuruma bildirmektedir. Mesleki yeterlilik kurumu da bu belgeli öğrencilere iş bulmaya çalışıyor. Mesleki yeterlilik kurumu kurslara devam edenlere belgelerini sunduktan sonra bu belgelerle ilgili iş olanaklarına bakmaya ve kursu bitirenlere iş bulmalarında yardımcı olmaya gelmiştir.

mesleki yeterlilik kurumu myk nedir

Mesleki Yeterlilik Kurumu  Ne İşe Yarar?

Mesleki yeterlilik kurumu nedir sorusunun cevabı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak hizmet eden bir kurumdur. Bu kurum son dönemlerde yavaş yavaş ileri doğru bakmaya devam etmektedir. Bu tüm mesleklerde bu belgenin istenmesi durumu söz konusu olabileceği için bu kuruma düşen görev artıracaklar için daha yoğun bir çalışma hayatıyla karşı karşıya kalacaklardır. Bu kurum mesleki yeterlilik belgelerinin alınması sırasında sıkıntı çıkmaması ve tek bir elden bunun halledilmesiyle ilgili olarak büyük bir çözüm sunmaktadır. Bunun dışında mesleki yeterlilik belgesi verebilecek firmaların da yine tek elden devam etmesi gerekmektedir. Bu kurum bunu da devam ettirme adına önemli bir görev üstlenmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir ve Ne İşe Yarar?

Mesleki yeterlilik belgesi nedir diye bir soruyu son yıllarda daha çok sormaya başladık. Özellikle Avrupa Birliği Uyum yasası ile birlikte bunu daha çok duymaya başladık. Özellikle 2015 ‘te bazı meslek grupları için mecburi hale geldiğinde bu önemli bir belge haline gelmiş durumdadır. Bu belge çalışma şartları halkında bilgi vermektedir. Ayrıca bu kurslarda iş ve iş güvenliği konusunda da bilgi verilmektedir. Böylece iş kazalarının azalması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu belge ile iş başvurusunda bulunulacağı için önemli bir belgedir ve kaybedilmemelidir. Çalışanların bu belgeyi çalışırken alması konusunda işverenler yardımcı olacaktır. Yeter ki alanında iyi olması için bu belgeyi almak isteyin.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.